SPIE SAG Deutschland
Taal

Toegevoegde waarden in de keten:  

Samen werken levert de beste prestaties.  

Zaken partners

Energie infrastructuren ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden kan geen enkel bedrijf alleen. Daar zijn enorm veel bedrijven en instellingen bij betrokken. Om zo goed mogelijk te kunnen presteren is samenwerking en partnerschap van het grootste belang.

We onderscheiden hier twee soorten van partners:

  • partners die je traditioneel als opdrachtgever zou zien, en waarmee we graag in een business partner relatie willen werken.
  • En partners die je traditioneel als je concurrent zou zien. En die we graag als project partner willen benaderen.

Business partnership

Veel van onze belangrijkste opdrachtgevers willen zich graag richten op de eigen kerntaken, en zoeken daarom naar business partners die de omringende zaken ontzorgen, die meedenken en verantwoordelijkheid nemen.
Wij willen graag die business partner zijn. Wij willen het wederzijdse voordeel zoeken, samen kansen pakken en risico’s delen. Initiatief nemen en samen over toekomstige markten denken.

We hebben de kennis en de schaalgrootte om efficiënt werkzaamheden te bundelen: ontwerp, engineering, uitvoering, onderhoud, gas, water, elektriciteit, warmte, leidingen, kabels, installaties.

We zijn transparant, bij ons kunt u gerust goed in de keuken kijken voordat u voor onze dienstverlening kiest, en we schrikken ook niet terug van alliantie contracten. 

Een gezamenlijke toekomst begint bij succesvolle samenwerking nu. We willen ALTIJD praten over het afgelopen of nog lopende werk, gezamenlijk in openheid bekijken hoe zaken nog beter kunnen en voortdurend samen verbeteren.

Project partners

Ook wij willen in onze kerntaken excelleren. Het werken in waarde-ketens levert vaak hogere efficiëntie, want iedereen doet waarin hij/zij het beste is. Daarom zoeken we naar aanvullende project partners om het geheel verzorgen. Bedrijven die aanvullende kennis en kunde bieden, bedrijven die voor vergelijkbare markten werken, en die zich kunnen vinden in onze benadering en bedrijfscultuur.

We hebben ruime ervaring met opdrachten in consortia of joint-ventures. Dat doen we bij voorkeur met bedrijven die we kennen, zodat je zonder overhead dingen aan elkaar kunt overlaten.

Denkt u dat uw bedrijf past, neem dan contact op, en we gaan graag in gesprek om te zien hoe we samen sterker staan!