SPIE SAG Deutschland
Taal

Duurzaam en respectvol.  

Bouwen we aan de energievoorziening van de toekomst.  

Wat betekent maatschappelijke verantwoording voor ons?

We vertalen onze verantwoordelijkheid in een duidelijke bedrijfscultuur: Doen wat we hebben afgesproken, zeggen wat we denken, oprecht met opdrachtgevers meedenken, een betrouwbare partner zijn, voor het belang van de samenwerking en de samenleving gaan.

Dat wordt bevestigd door een expliciete, door het topmanagement opgestelde verklaring omtrent onze maatschappelijke positie: Gedragscode / Code of conduct (engels). We vinden het belangrijk dat IEDERE MEDEWERKER ZELF dit gevoel van verantwoordelijkheid deelt. Deze verklaring is extern beschikbaar voor onze klanten en partners.

Maatschappelijk verantwoord betekent dat we werken voor opdrachtgevers en met business partners die betrouwbaar zijn en in voldoende mate onze bedrijfswaarden delen.

Een betrouwbare werkgever & sterke partner

Maatschappelijk verantwoord betekent voor ons ook dat we ernaar streven een positieve werking te hebben op de omgevingen waar we gevestigd zijn en projecten uitvoeren, en de cultuur hiervan respecteren.

Voor ons betekent MVO ook een goede intermenselijke omgang, buiten de directe veiligheid en gezondheid van de werkomgeving om. We willen een betrouwbare werkgever zijn. De cultuur in ons bedrijf moedigt aan om bij je leidinggevende binnen te lopen als je dingen denkt of waarneemt, waarover je je zorgen maakt of die tegen je waarden en normen ingaan. Dan nemen we dat serieus, en proberen dat op te lossen.