SPIE SAG Deutschland
Taal

’s avonds weer veilig thuis:  

de absolute basis van ieder werk.  

VGM: Veiligheid, gezondheid en milieu

Veiligheid, gezondheid en milieu spelen in ons bedrijf, zowel in het dagelijks werk als in de bedrijfsvoering een hoofdrol. Van uitvoerder tot directeur.

Wanneer veiligheid, gezondheid of het milieu in gevaar komen, is dat voor ons reden om meteen aan de bel te trekken, en indien nodig het werk te stoppen. Al betekent dat soms dat het project budget of de werkplanning in gevaar komen, VGM gaat voor! Gelukkig zien onze opdrachtgevers dat ook zo.

We zien VGM als een onderdeel van onze kwaliteitsborging, en het gehele kwaliteitssysteem wordt regelmatig extern ge-audit. We hebben uitgebreide beschrijvingen van onze processen en systemen die VGM borgen. Iedere keer als we merken dat veiligheid, gezondheid of milieu beter kunnen worden geborgd, worden die beschrijvingen verbeterd.

Projecten hebben in de regel een eigen VGM functionaris, die project specifiek VGM aspecten beschrijft en borgt.

We leiden onze mensen op om altijd VGM conform te handelen. We bieden de noodzakelijke bedrijfsmiddelen daarvoor en wijzen voortdurend op deze verantwoordelijkheid.

We controleren en we houden onze VGM prestatie nauwkeurig bij. We delen deze VGM informatie met onze opdrachtgevers.