SPIE SAG Deutschland
Taal

Alles onder controle.  

Doordacht en goed voorbereid.  

Projectmanagement

Om succesvol projecten af te ronden is er meer nodig dan “alleen” technische competentie. Project beheersing is essentieel.

De uitvoering van een project weerspiegelt de contractuele overeenkomst. De juiste contractvorm is van enorm belang om tot de beste resultaten te komen, daarom ondersteunen we diverse contractvormen.

Bij een RAW contract of een pure uitvoeringsopdracht vult de opdrachtgever (op de directievoerder) een groot aantal project aspecten in.

Bij geïntegreerde contracten liggen meer verantwoordelijkheden bij de aannemer. Wij zijn hierop ingericht en zijn ervan overtuigd dat een geïntegreerde aanpak veel voordelen biedt. Om u een inzicht te geven HOE we dat aanpakken, gaan de onderliggende webpagina’s op een paar belangrijke aspecten in.

We kiezen voor de juiste aanpak

Risico’s en kansen moeten dan goed worden beschreven. En belangrijke externe invloeden op het project succes, zoals vergunningen en project stakeholders vragen om de juiste aanpak.

Een ding blijft daarbij altijd hetzelfde: we doen wat we hebben afgesproken. We documenteren daarom de project uitvoering van begin tot afsluiting. Datamanagement gaat hier verder op in.

De verantwoordelijkheid leggen we bij een project manager/projectleider, die een project team samenstelt. Afhankelijk van de aanbieding zijn natuurlijk ook de “nominated subcontractors” bij de project team vorming betrokken. De project manager kiest voor de beste aanpak, soms gebruik makend van standaard methodieken zoals bijvoorbeeld PRINCE-2.

De hoogste prioriteit hebben altjid veiligheid en gezondheid. Daarna spelen kwaliteitsborging, tijdsplan en financiële planning de belangrijkste rollen.

We werken conform ISO 9001. We beschrijven onze processen en systemen in handboeken, en eisen dat er conform wordt gedacht en gehandeld. Dat controleren wij zelf, maar ook onze auditors en opdrachtgevers mogen dat verifiëren. 

Contact

Bohlen & Doyen GmbH

Hauptstraße 248
26639 Wiesmoor

Deutschland


Tel: +49 4944-301-0
Fax: +49 4944-301-130

Email: info@bohlen-doyen.com
www.bohlen-doyen.com