SPIE SAG Deutschland
Taal

Wij zijn er al, terwijl anderen nog onderweg zijn.  

Bohlen & Doyen - een sterk presterende en betrouwbare partner voor de energiesector.  

Laatste nieuws

  • Geslaagde praktijktest met LNG als brandstof 

    meer 

in Duitsland en Nederland

Fotogalerij

bekijk onze actuele projectfoto's

Fotogalerij

Privacybescherming

Uitleg over de privacybescherming
Gewoonlijk kunt u alle internetpagina's van Bohlen & Doyen openen zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Wanneer wij in specifieke gevallen uw naam, adres of persoonlijke gegevens nodig hebben, zult u hier vooraf over geïnformeerd worden. Uw persoonlijke gegevens worden slechts gebruikt voor zover dat noodzakelijk is om de dienstverlening door Bohlen & Doyen toegankelijk te maken en te optimaliseren.
Wanneer u besluit om Bohlen & Doyen persoonlijke gegevens toe te sturen via het internet zodat bijv. correspondentie afgehandeld kan worden of een opdracht uitgevoerd kan worden, dan zullen deze gegevens zorgvuldig worden behandeld in overeenstemming met de strikte bepalingen van de Duitse wet op de privacybescherming (BDSG).
Wanneer internetpagina's worden geopend, ontvangt Bohlen & Doyen gebruiksinformatie die wordt opgeslagen (als back-up) en eventueel een identificatie mogelijk maakt (bijv. IP-adres, datum, uurtijd en bekeken pagina's). Deze gegevens worden door Bohlen & Doyen geanalyseerd om het gedrag van gebruikers op de website te doorgronden en statistieken te verzamelen. In dat geval worden alle bepalingen in de strenge normen van de Duitse privacywetgeving voor telecommunicatiediensten (TDDSG) en in de verordening over de privacybescherming voor telecommunicatiebedrijven (TDSV) in acht genomen. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor persoonsgerichte doeleinden. Wij behouden ons het recht op statistische analyse van geanoniemiseerde datarecords voor. 

Bescherming van persoonlijke gegevens en vertrouwelijkheid
Wij kunnen geen garantie bieden dat informatie of persoonlijke gegevens die ons toegezonden worden, tijdens de verzending niet "afgetapt" kunnen worden door derden.

Aansprakelijkheid
Bohlen & Doyen stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in de vorm van dataverlies, winstderving, systeem- of productie-uitval die het gevolg is van het gebruik van deze internetpagina's of van het downloaden van informatie. Wanneer er bij het gebruik van de internetpagina's of de download van informatie schade ontstaat als gevolg van ernstige nalatigheid of opzet, is deze uitsluiting van de aansprakelijkheid niet van toepassing. Een overeenkomst tussen u en Bohlen & Doyen die haar oorsprong vindt in het gebruik van internetpagia's, valt onder de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland. In geval van geschillen met commerciële partijen over het gebruik van deze internetpagina's, geldt de rechtbank van de vestigingsplaats Aurich van Bohlen & Doyen als bevoegde rechtbank.

Overdracht van persoonlijke informatie aan derden
Wanneer gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor de verwerking van contractgegevens, dan zal deze partij contractueel verplicht worden zich aan de Duitse privacywetgeving (BDSG), andere toepasselijke wetgevingen en het privacybeleid van Bohlen & Doyen te houden. Voor zover Bohlen & Doyen daartoe onder toepasselijke wetgeving of via een gerechtelijk vonnis verplicht is, zullen door bevoegde instanties opgevraagde gegevens doorgegeven worden.
Bohlen & Doyen zal uw gegevens nooit aan derden overdragen voor andere doeleinden zonder uw schriftelijke toestemming.

Beveiliging
Bohlen & Doyen slaat uw gegevens op speciaal beveiligde servers in Duitsland op. Deze zijn slechts toegankelijk voor een klein aantal, door Bohlen & Doyen geautoriseerde personen die belast zijn met de technische, zakelijke of redactionele supervisie over deze servers.

Herroepingsrecht
Wanneer u Bohlen & Doyen verzoekt uw persoonlijke gegevens niet langer te gebruiken voor verdere contacten en/of om deze te verwijderen, dan zal daarvaan gehoor gegeven worden. Gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking van orders of voor zakelijke doeleinden blijven bij een dergelijke annulering of verwijdering buiten beschouwing.

Wij wijzen u erop dat na een dergelijke herroeping verder geen gepersonaliseerde diensten meer mogelijk zijn, omdat deze gebaseerd zijn op en afhankelijk zijn van het gebruik van de betreffende klantgegevens.

Gebruik van cookies
Tijdens een online sessie wordt tekstinformatie in cookies verzameld en in een speciaal bestand in ASCII-format (cookie.txt) op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen. Waar het cookie voor de gebruiker wordt opgeslagen, wordt bepaald door de internetbrowser van de gebruiker. Cookies bevatten informatie die bij het volgende online bezoek naar de server wordt teruggestuurd. Zij kunnen alleen worden gelezen door de specifieke server die ze voordien heeft opgeslagen op de harde schijf.

Bohlen & Doyen maakt uitsluitend gebruik van cookies, wanneer deze absoluut noodzakelijk zijn voor de gebruikersfuncties of om de navigatie op de website gemakkelijker te maken. De informatie wordt niet beschikbaar gesteld aan derden, aangezien cookies alleen voor de bovengenoemde doeleinden kunnen worden gebruikt.

De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. Deze functies kan echter op elk gewenst moment in de browser gedeactiveerd worden. U kunt uw browser zo instellen dat u meteen geïnformeerd wordt, zodra cookies verzonden worden.


obligaat cookies

WSESSIONID:
basisopslaan van sessiegegevens (sessiecookies). Deze gegevens zijn voor verschillende modules bijv. gebruikerslog-in, productfinder, taalkeuze absoluut vereist.

cua:
Hier wordt het aanvaarden van cookies opgeslagen.

Piwik
Onze website gebruik Piwik, daarbij gaat het om een zogenaamde webanalysedienst. Piwik gebruikt cookies, waardoor gegenereerde gebruiksinformatie (inclusief uw verkort IP-adres) naar onze server wordt overgedragen en wordt opgeslagen voor gebruiksanalysedoeleinden. Dit dient voor het optimaliseren van onze website. Uw IP-adres wordt bij deze procedure onmiddellijk anoniem gemaakt, zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft.
Als u niet akkoord gaat met het opslaan en evalueren van deze gegevens uit uw bezoek, dan kunt u het opslaan en gebruiken hierna met een muisklik tegengaan. In dit geval wordt in uw browser een zog. opt-out-cookie geplaatst, wat als gevolg heeft dat Piwik geen adresgegevens verzamelt. Let op: Als u uw cookies wist, heeft dit tot gevolg dat ook de opt-out-cookie wordt gewist en evt. opnieuw door u moet worden geactiveerd.

Piwik gebruikt daarbij de GeoLite2 Databank van MaxMind, meer info en download op http://www.maxmind.com


Links naar andere websites
De Bohlen & Doyen webpagina's kunnen links naar andere websites omvatten. Bohlen & Doyen heeft geen invloed op de redactionele inhoud van externe websites of op de naleving van de wetgeving op de privacybescherming door de eigenaren/exploitanten ervan.

Advertenties
De Bohlen & Doyen webpagina's bevatten gewoonlijk geen advertenties. In het tegengestelde geval zijn de advertenties afkomstig van een externe advertentieserver. Gegevens die in verband met online advertenties worden verzameld (AdImpressions, AdKlicks), worden uitsluitend voor statistische analyses gebruikt en om rapporten voor adverterende klanten te genereren. Hiervoor worden geen persoonlijke gegevens gebruikt.